ZHRNUTIE OPATRENÍ EKONOMICKEJ POMOCI PRE ĽUDÍ A FIRMY Z KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Žiadosti o príspevok a výkazy za apríl môžete zasielať najneskôr do 31. mája 2020.

Aj preto sme zosumarizovali opatrenia ekonomickej pomoci pre ľudí a firmy z kreatívneho priemyslu. V tabuľke prvej pomoci ekonomických opatrení, prijatých v súvislosti so šírením COVID-19, nájdete potrebné informácie ku zadefinovaniu si vášho nároku na príspevok.

Podrobnosti o spôsobe podania žiadosti, výške príspevku a podmienkach, nájdete na stránke www.pomahameludom.sk zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dobrou správou je, že:

  • o pomoc môžete požiadať aj v mesiacoch jún a júl 2020, ak budete vykazovať pokles čistého obratu alebo pokles tržieb o 40% a viac;
  • sa odkladá zaplatenie sociálnych odvodov za marec a máj 2020, ktoré platí zamestnávateľ a povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO. Zaplatiť ich bude možné do 31. decembra 2020.
  • žiadosť o SOS dotáciu (opatrenie č.5) nie je potrebné opätovne posielať. Ak ste už raz o ňu zažiadali, po schválení vám bude poskytovaná až do chvíle, kým neoznámite Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR stratu nároku na ňu alebo kým nebude vyplácanie balíka ukončené.

ekonomicke opatrenia_USMERNENIA (pdf, 70 kB)

Opatrenie č. 1 = Zamestnávatelia ktorí museli povinne uzatvoriť prevádzky

Opatrenie č. 2 =  SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby

Opatrenie č. 3 = Zamestnávatelia ktorí udržia pracovné miesta

Opatrenie č. 4 = SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené + jednoosobových s.r.o.

Opatrenie č. 5 = SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu

Posledná aktualizácia: 26.05.2020 / SKAMI
Linky