ZHRNUTIE OPATRENÍ EKONOMICKEJ POMOCI PRE ĽUDÍ A FIRMY Z KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Žiadosti o príspevok a výkazy za apríl môžete zasielať najneskôr do 31. mája 2020.

Aj preto sme zosumarizovali opatrenia ekonomickej pomoci pre ľudí a firmy z kreatívneho priemyslu. V tabuľke prvej pomoci ekonomických opatrení, prijatých v súvislosti so šírením COVID-19, nájdete potrebné informácie ku zadefinovaniu si vášho nároku na príspevok.

Podrobnosti o spôsobe podania žiadosti, výške príspevku a podmienkach, nájdete na stránke www.pomahameludom.sk zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dobrou správou je, že:

  • o pomoc môžete požiadať aj v mesiacoch jún a júl 2020, ak budete vykazovať pokles čistého obratu alebo pokles tržieb o 40% a viac;
  • sa odkladá zaplatenie sociálnych odvodov za marec a máj 2020, ktoré platí zamestnávateľ a povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO. Zaplatiť ich bude možné do 31. decembra 2020.
  • žiadosť o SOS dotáciu (opatrenie č.5) nie je potrebné opätovne posielať. Ak ste už raz o ňu zažiadali, po schválení vám bude poskytovaná až do chvíle, kým neoznámite Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR stratu nároku na ňu alebo kým nebude vyplácanie balíka ukončené.

ekonomicke opatrenia_USMERNENIA (pdf, 70 kB)

Opatrenie č. 1 = Zamestnávatelia ktorí museli povinne uzatvoriť prevádzky

Opatrenie č. 2 =  SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby

Opatrenie č. 3 = Zamestnávatelia ktorí udržia pracovné miesta

Opatrenie č. 4 = SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené + jednoosobových s.r.o.

Opatrenie č. 5 = SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu


Dotácie na nájomné

Sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame aktívne komunikovať a naštudovať všetky informácie a podmienky pre poskytnutie dotácie.

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Žiadosť musí byť podpísaná všetkými štatutármi oprávnenými konať za subjekt ako na strane prenajímateľa, tak na strane nájomcu.

Všetky podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva hosppodárstva : https://najmy.mhsr.sk/

Dátum Kraj
23. 6. 2020 Prešovský kraj
24. 6. 2020 Banskobystrický kraj
25. 6. 2020 Košický kraj
26. 6. 2020 Žilinský kraj
29. 6. 2020 Nitriansky kraj
30. 6. 2020 Trenčiansky kraj
1. 7. 2020 Trnavský kraj
2. 7. 2020 Bratislavský kraj

 

Počas víkendu 27. až 28. 6. 2020, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní bude možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť podpory.

Posledná aktualizácia: 26.06.2020 / SKAMI
Linky