SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

Oprávnený žiadateľ:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. o 10 % v marci)

Cieľová skupina:

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

Pokles tržieb (kategórie) Marec 2020
menej ako 10 % 0 €
10 % - 19,99 % 90 €
20 % - 29,99 % 150 €
30 % - 39,99 % 210 €
40 a viac % 270 €
Pokles tržieb (kategórie) Apríl 2020
menej ako 20 % 0 €
≥ 20 %, od 20,00 - 39,99 % 180 €
≥ 40 %, od 40,00 - 59,99 % 300 €
≥ 60 %, od 60,00 - 79,99 % 420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac 540 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Žiadosti nájdete TU :

 

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k príjímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk

 

Posledná aktualizácia: 24.04.2020 / SKAMI
Linky