Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Oprávnený žiadateľ:

zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Cieľová skupina:

zamestnanec v pracovnom pomere.

Výška príspevku:

 1. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).

 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

  Pokles tržieb (kategórie) Marec 2020
  menej ako 10 % 0 €
  10 % - 19,99 % 90 €
  20 % - 29,99 % 150 €
  30 % - 39,99 % 210 €
  40 a viac % 270 €
  Pokles tržieb (kategórie) Apríl 2020
  menej ako 20 % 0 €
  ≥ 20 %, od 20,00 - 39,99 % 180 €
  ≥ 40 %, od 40,00 - 59,99 % 300 €
  ≥ 60 %, od 60,00 - 79,99 % 420 €
  ≥ 80 %, od 80 % a viac 540 €

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Žiadosť o nájdete TU:

Posledná aktualizácia: 20.04.2020 / SKAMI
Linky