SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem

Oprávnený žiadateľ:

  1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

  2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti

105 eur za mesiac marec 2020

210 eur za mesiac apríl a máj 2020

 

Žiadosti nájdete TU :


Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k príjímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 24.04.2020 / SKAMI
Linky