Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

 

Oprávnený žiadateľ:

  • osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácii

Výška dotácie:

  • Dotácia sa poskytuje v sume 210 eur mesačne pre jedného žiadateľa. Za mesiac marec je výška dávky 105 eur.

Oprávnené obdobie:

  • Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.

Žiadosť nájdete TU :

Posledná aktualizácia: 04.05.2020 / SKAMI
Linky