4. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

Povoľuje sa konanie hromadných podujatí do 100 osôb

Od stredy 20. mája sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám umožňuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej a  spoločenskej povahy v počte do 100 osôb.

Pri usporadúvaní  hromadných  podujatí  je  potrebné  dodržiavať  nasledovné  povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

       -  ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
       -  pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
       -  zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

KOMPLETNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

2 a 3. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

/4. 5. 2020/

od stredy 6. mája prichádzajú do platnosti fázy uvoľnenia opatrení 2 a 3 :

 

Čo znamená pre kultúrny sektor spustenie fázy č. 2 a 3 ?

Od 6.5. môžu otvoriť svoje brány aj múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice.

---------------------------------------------------------------------------------

Čo je potrebné dodržiavať v MÚZEU, GALÉRII a VÝSTAVNEJ SIENI?

 • povoliť vstup jednotlivcom alebo skupín max. do 5 osôb vo vonkajších aj vnútorných priestoroch múzeí a galérií, pohyb umožniť len s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do múzea a galérie aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m (neplatí pre skupiny do 5 osôb),
 • počet návštevníkov v múzeu a galérii v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 25 m2 z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom,
 • na všetky vstupy do priestorov múzeí a galérií viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte návštevníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek; maximálne obmedziť interaktívne prvky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch na WC pre návštevníkov každú hodinu, zabezpečiť na WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a jednorazové utierky, zákaz používať sušiče rúk,
 • neorganizovať skupinové akcie,
 • maximálne obmedziť používanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v priestoroch múzeí a galérií určených pre verejnosť.

 

Čo je potrebné dodržiavať v  KNIŽNICI:

 • zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

 

Ministerstvo kultúry sa zároveň stotožňuje a odporúča knižniciam riadiť sa dokumentom vydaným Slovenskou národnou knižnicou v Martine dňa 24.4.202, ktorý nájdete tu.

 

Všetky ďalšie výnimky a informácie nájdete v opatrení ÚVZ SR, prijatom 05.05.2020.

 


 

1. Fáza uvoľnenia korona opatrení v kultúre:

platné od 22.4.2020, od 6:00      

 • otvoria sa služby a obchody do 300 metrov štvorcových /sú to všetky prevádzky a služby mimo obchodných centier /  

sem patria aj kníhkupectvá, hudobniny, antikvariáty, obchody s výtvarnými či inými umeleckými dielami, predajne ľudových remeselných výrobkov, dizajnérske alebo    architektonické štúdiá a predajne      s výtvarnými alebo hudobnými potrebami

 • predajne, musia sa dodržiavať podmienky pohybu zákazníkov = jeden zákazník na 25 metrov štvorcových
Posledná aktualizácia: 20.05.2020 / SKAMI
Linky