Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru

V rámci Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019 vláda na svojej 123. schôdzi dňa 10. októbra 2018 schválila aj Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru.

Revízia výdavkov na kultúru v objeme 0,54 % HDP (434,9 mil. eur) preskúma verejné výdavky na kultúrnu politiku vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):
- Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru (pdf, 230 kB)

Posledná aktualizácia: 16.10.2018 / OI
Linky

opis