Kontakty


Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677,  17.109874499999932

Tel.: +421 2 20482 111
Fax: +421 2 20482 271

Webová stránka: www.mksr.sk

Emailové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.sk

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od  12.30 - 15.00 hod.

00421 02 20482  + klapka

Ministerka kultúry
Kontakt:  Ľubica Laššáková
E-mail:   minister@culture.gov.sk

Sekretariát ministerky
Kontakt: Marcela Kevešová, riaditeľka
Telefón:  20482 105
Telefón:  20482 106
Telefón:  20482 108
Fax:       54419 670
E-mail:   marcela.kevesova@culture.gov.sk

Kancelária ministerky
Kontakt: Peter Hajnala, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 114
Fax:       54419 670
E-mail:   peter.hajnala@culture.gov.sk

Štátny tajomník 1
Kontakt: Ivan Sečík 
Telefón:  20482 101
Fax:       20482 171
E-mail:   kst@culture.gov.sk

Štátny tajomník 2
Kontakt: Konrád Rigó
Telefón: 20482 180
Fax:       20482 271
E-mail:  kst2@culture.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu
Kontakt: Kamil Peteraj
Telefón: 20482 202
Fax:       20482 271
E-mail:   kgtsu@culture.gov.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
Kontakt: Miriam Hatalová, riaditeľka
Telefón: 20482 213
Fax:       20482 271
E-mail:  kgtsu@culture.gov.sk

Sekcia umenia
Kontakt: Jozef Švolík, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 303
E-mail:   susj@culture.gov.sk

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Kontakt: Anton Škreko, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 121
Fax:       20482 174
E-mail:   smaap@culture.gov.sk

Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Kontakt: Radoslav Ragač, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 414
Fax:       20482 476
E-mail:   skd@culture.gov.sk

Sekcia rozpočtu a správy
Kontakt: Lucia Zemanová, generálna riaditeľka
Telefón:  20482 513
E-mail:   srs@culture.gov.sk

Odbor rozpočtu a účtovníctva
Kontakt: Denisa Hargašová, riaditeľka
Telefón: 20482 515

Odbor dotácií
Kontakt: Lýdia Hlavatá, riaditeľka
Telefón: 20482 610
E-mail: dotacie@culture.gov.sk

Odbor medzinárodnej spolupráce a protokolu
Kontakt: Milan Cigáň, riaditeľ
Telefón:  20482 326
Fax:       5441 5534
E-mail:   sms@culture.gov.sk

Odbor legislatívy
Kontakt: Helena Štrbíková, riaditeľka
Telefón: 20482 501
Fax:      20482 571
E-mail:  slp@culture.gov.sk

Odbor práva a verejného obstarávania
Kontakt: Denisa Šípová, riaditeľka
Telefón: 20482 626
E-mail:  opvo@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3
Kontakt: Tibor Bohó, generálny riaditeľ
Telefón: 20482 801
E-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Sekcia podporných programov a služieb
Kontakt: Martin Janáček, generálny riaditeľ
Telefón: 20482 330
E-mail: spps@culture.gov.sk

Odbor projektového riadenia
Kontakt: Tamara Kolláriková, riaditeľka
Telefón: 20482 332
E-mail:   opr@culture.gov.sk

Odbor informatiky
Kontakt: Maroš Kuľa, riaditeľ
Telefón: 20482 206
E-mail:   oi@culture.gov.sk

Cirkevný odbor
Kontakt: Ján Juran, riaditeľ
Telefón:  20482 542
E-mail:   co@culture.gov.sk

Odbor kontroly a inšpekcie
Kontakt: Marián Šmihla, riaditeľ
Telefón:  20482 444
E-mail:   oki@culture.gov.sk

Pamiatková inšpekcia
Kontakt: Iveta Kodoňová, vedúca
Telefón:  20482 404
E-mail:   pi@culture.gov.sk

Osobný úrad
Kontakt: Andrea Legátová, riaditeľka
Telefón:  20482 212
Fax:       20482 275
E-mail:   ou@culture.gov.sk

Odbor vnútorného auditu
Kontakt: Ján Kozák, riaditeľ
Telefón: 20482 405
E-mail:  ova@culture.gov.sk

Inštitút kultúrnej politiky
Kontakt: Matúš Bieščad, riaditeľ
Telefón: 20482 552
E-mail:  ikp@culture.gov.sk

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov - kontakty na zodpovednú osobu

Posledná aktualizácia: 14.10.2019 / OI
Linky

opis