Kontakty


Adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika
GPS súradnice
48.1453677,  17.109874499999932

Tel.: +421 2 20482 111
Fax: +421 2 20482 271

Webová stránka: www.mksr.sk

Emailové adresy zamestnancov: meno.priezvisko@culture.gov.sk

Infozákon: info@culture.gov.sk

Otváracie hodiny podateľne

Podateľna Ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Pre elektornickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry SR prosím využívajte elektronickú schránku MK SR (služba Všeobecná agenda Ministersvta kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk).

00421 02 20482  + klapka

Ministerka kultúry
Kontakt:  Natália Milanová
E-mail:   minister@culture.gov.sk

Sekcie kancelárie ministerky
Kontakt: Henriette Geierová
Telefón:  20482 180
E-mail:  henriette.geierova@culture.gov.sk

Sekretariát ministerky
Telefón:  20482 105
Telefón:  20482 106
Telefón:  20482 108
Fax:       54419 670
E-mail:   minister@culture.gov.sk

Štátny tajomník
Kontakt: Radoslav Kutaš
Telefón:  20482 102
E-mail:   kst@culture.gov.sk

Sekretariát štátneho tajomníka
Kontakt: Soňa Petrásová
Telefón:  20482 101
E-mail:  kst@culture.gov.sk

Generálna tajomníčka služobného úradu
Kontakt: Lujza Oravcová
Telefón: 20482 202
Fax:       20482 271
E-mail:   kgtsu@culture.gov.sk

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu
Kontakt: Miriam Hatalová, riaditeľka
Telefón: 20482 213
Fax:       20482 271
E-mail:  kgtsu@culture.gov.sk

Sekcia umenia
Kontakt: Jozef Švolík, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 303
E-mail:   susj@culture.gov.sk

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva
Kontakt: Anton Škreko, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 121
Fax:       20482 174
E-mail:   smaap@culture.gov.sk

Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Kontakt: Radoslav Ragač, generálny riaditeľ
Telefón:  20482 414
Fax:       20482 476
E-mail:   skd@culture.gov.sk

Sekcia rozpočtu a správy
Kontakt: Denisa Hargašová, pover. r.
Telefón:  20482 515
E-mail:   srs@culture.gov.sk

Odbor rozpočtu a účtovníctva
Kontakt: Denisa Hargašová, riaditeľka
Telefón: 20482 515

Odbor dotácií
Kontakt: Lýdia Hlavatá, riaditeľka
Telefón: 20482 610
E-mail: dotacie@culture.gov.sk

Odbor medzinárodnej spolupráce a protokolu
Kontakt: Miroslav Kaňa - pover. .r.
Telefón:  20482 324
Fax:       5441 5534
E-mail:   sms@culture.gov.sk

Odbor legislatívy
Kontakt: Helena Štrbíková, riaditeľka
Telefón: 20482 501
Fax:      20482 571
E-mail:  slp@culture.gov.sk

Odbor práva
Kontakt: Miriam Škvareninová, riaditeľka
Telefón: 20482 626
E-mail:  opvo@culture.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3
Kontakt: Tibor Bohó, generálny riaditeľ
Telefón: 20482 801
E-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

Sekcia podporných programov a služieb
Kontakt: Maroš Kuľa, poverený vykonávaním fukcie generálneho riaditeľa
Telefón: 20482 206
E-mail: spps@culture.gov.sk

Odbor projektového riadenia
Kontakt: Tamara Kolláriková, riaditeľka
Telefón: 20482 332
E-mail:   opr@culture.gov.sk

Odbor informatiky
Kontakt: Maroš Kuľa, riaditeľ
Telefón: 20482 206
E-mail:   oi@culture.gov.sk

Cirkevný odbor
Kontakt: Ján Juran, riaditeľ
Telefón:  20482 542
E-mail:   co@culture.gov.sk

Odbor kontroly a inšpekcie
Kontakt: Marián Šmihla, riaditeľ
Telefón:  20482 444
E-mail:   oki@culture.gov.sk

Pamiatková inšpekcia
Kontakt: Iveta Kodoňová, vedúca
Telefón:  20482 404
E-mail:   pi@culture.gov.sk

Osobný úrad
Kontakt: Andrea Legátová, riaditeľka
Telefón:  20482 212
Fax:       20482 275
E-mail:   ou@culture.gov.sk

Odbor vnútorného auditu
Kontakt: Ján Kozák, riaditeľ
Telefón: 20482 405
E-mail:  ova@culture.gov.sk

Inštitút kultúrnej politiky
Kontakt: Matúš Bieščad, riaditeľ
Telefón: 20482 552
E-mail:  ikp@culture.gov.sk

Slovenské kultúrne a informačné centrum v Jeruzaleme
Kontakt: Barbara Mešťanová, riaditeľka
Telefón: +972 548332 441
E-mail:  barbara.mestanova@culture.gov.sk

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov - kontakty na zodpovednú osobu

Posledná aktualizácia: 20.04.2020 / OK
Linky

opis