Slovenské národné divadlo

- rozvičky s baletným súborom SND v rámci projektu #SNDdoma nájdete na FB stránke inštitúcie

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

- zverejňuje svoje online aktivity aj počas trvania mimoriadnych opatrení väčšinou v podobe krátkych videí na svojej FB a IG stránke. FaceBook a Instagram

Posledná aktualizácia: 30.04.2020 / SKAMI
Linky