Ministerstvo kultúry SR (ďalej len MK SR) zriadilo túto podstránku, aby v záujme maximálnej transparentnosti a korektnosti informovalo laickú i odbornú verejnosť o procese osamostatňovania Kunsthalle Bratislava (ďalej len KHB).


• 8. APRÍL 2019 – na pôde VŠVU sa konala otvorená diskusia k situácii vznikajúcej okolo KHB

https://www.tyzden.sk/spolocnost/54686/lassakova-prislubila-ze-podpori-samostatnost-kunsthalle/

Ministerka Ľ. Laššáková vyslovila súhlasné slovo na podporu osamostatnenia Kunsthalle Bratislava, nie súhlas so spomínaným navýšením rozpočtu KHB. Ten musí byť prirodzene otázkou ďalších prebiehajúcich diskusií, čo aj následne bol a stále je. Nemožno súhlasiť s niečím, čo bolo len slovne prednesené bez akejkoľvek finančnej analýzy fungovania samostatnej inštitúcie, ktorú dovtedy KHB nepredložila ministerstvu kultúry.

N. Vrbanová od cca 8:20 min.:

“Je to otázka navýšenia tohto rozpočtu, o ktorom hovoríte, ktorý dokopy činí 300 tis. Euro, je v ňom približne 80 tisícový nájom NOCke, sú v ňom platy 10,5 človeka, sú v ňom odvody a platy na asi 20 dohodárov a našich mediátorov v Kunsthalle, veškerá cela réžia. To navýšenie je odhadom niekde medzi 250 a 300 tisíc Euro. Toto je číslo, s ktorým sa neustále operuje dookola. Pani ministerka, je to plne vo vašej réžii a Vašej kompetencii v tejto veci rozhodnúť a pomôcť jej. Či už sa na to nájdu peniaze priamo vo vašom rezorte, alebo to bude v súčinnosti s ministerstvom financií, myslím, že tu všetci jednoducho chceme počuť Vaše rozhodnutie. Podporíte tuto samostatnú Kunsthalle?”

Ministerka kultúry Ľ. Laššáková:

“ Podporím túto samostatnú Kunsthalle. Pokiaľ ide o zákon, ten hovorí, že samostatná organizácia môže vzniknúť od 1. januára.”

 

• 11. APRÍL 2019 – list ministerky kultúry adresovaný primátorovi mesta Bratislava M. Vallovi so žiadosťou o spoluprácu pri riešení možností ďalšieho pôsobenia a finančnej podpory KHB

-sken listu 11.4.2019_ziadost o spolupracu pre mesto Bratislava (pdf, 47 kB)

 

• 12. APRÍL 2019 – list MK SR adresovaný generálnej riaditeľke SNG p. Kusej, na vedomie p. Vrbanovej, ktorým ministerstvo vyzýva KHB na predloženie dokumentácie a návrhu koncepcie potrebnej na osamostatnenie KHB, ktorá je doposiaľ v organizačnej správe SNG

-sken listu Ministerstva kultury SR č. MK-2871/2019-322/5448 zo dna 12. aprila 2019 (doc, 58 kB)

 

• 17. APRÍL 2019 – odpoveď primátora mesta Bratislava M. Valla na žiadosť ministerky kultúry o spoluprácu pri riešení možností podpory KHB

-sken listu 17.4.2019_1.a 2.cast_odpoved ministerke od primatora M.Valla (pdf, 27 kB)

 

• 6. MÁJ 2019 - list KHB adresovaný riaditeľke SNG A. Kusej, ku ktorému je priložený Zámer osamostatnenia Slovenského centra vizuálnych umení (Kunsthalle Bratislava) – dodanie podkladov

-sken E-mailu 6.5.2019_pre p. Kusu_podklady KHB (pdf, 232 kB)

-sken listu 6.5.2019_KHB_Finalne_podklady_k osamostatneniu (pdf, 6 MB)


• 21. MÁJ 2019 – pozvané stretnutie k rozpočtu KHB na pôde MK SR (rokovania sa zúčastnila za SNG a KHB A. Kusá, N. Vrbanová, za MK SR GR SRS L. Zemanová, GT MK SR K. Peteraj, GR SKD R. Ragač)

Poverená riaditeľka KHB predložila na stretnutí plánovaný rozpočet Kunsthalle, ktorý bol nekompletný. Generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a správy MK SR L. Zemanová dala úlohu  N. Vrbanovej doplniť do ďalšieho stretnutia do rozpočtu aj predpokladané príjmy. Na stretnutí bola zo strany KHB prezentovaná požiadavka o celkovom navýšení rozpočtu na 710 tisíc Eur bez kompletnej doloženej rozpočtovej analýzy, čo je absolútne neprijateľné pri momentálnych rozpočtových možnostiach ministerstva kultúry, berúc zároveň do úvahy fakt, že v doterajšom pôsobení hospodárila KHB s rozpočtom 160 tisíc Eur ročne.

 

22. MÁJ 2019 – protest organizovaný študentskou iniciatívou „Stojíme pri kultúre“ na odvolanie ministerky kultúry za účasti a verejného vystúpenia poverenej riaditeľky KHB N. Vrbanovej

Riaditeľka KHB N. Vrbanová sa zúčastnila tohto protestu na námestí SNP, kde aj verejne vystúpila. Počas konania protestu bol na dverách vstupu do Kunsthalle Bratislava vyvesený oznam o uzatvorení priestorov kvôli údajnému technickému problému.

Prikladáme stanovisko správcu budovy Domu umenia, kde KHB sídli, ktorý neevidoval žiadny technický problém.

-sken E-mailu 22.5.2019_stanovisko o udajnom techn.probleme (pdf, 255 kB)

 

4. JÚN 2019 – pracovné stretnutie k procesu návrhu vzniku štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava

Zápis z pracovného rokovania: 4.6.2019 Sprava z rokovania KHB (pdf, 304 kB)

 

1. JÚL 2019 – ministerstvo kultúry iniciatívne vypracovalo pracovnú verziu návrhu zriaďovacej listiny štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava (KHB)

Návrh zaslalo na prvotné pripomienkovanie vedeniu KHB, vedeniu Slovenskej národnej galérie (SNG) a následne bude predložený do vnútorného pripomienkového konania v rámci ministerstva.

3. DECEMBER 2019 – Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní zriaďovacej listiny Kunsthalle Bratislava

- Rozhodnutie MK SR - zriaďovacia listina KHB (pdf, 8 MB)

Posledná aktualizácia: 20.01.2020 / SKD
Linky