Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2020


dátum predloženia do MPK: 16. 1. 2020

dátum predloženia do MPK: 15. 1. 2020

dátum predloženia do MPK: 2. 1. 2020

Posledná aktualizácia: 16.01.2020 / SLP
Linky

opis