Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2020


dátum predloženia do MPK: 21. 8. 2020 

dátum predloženia do MPK: 18. 8. 2020

dátum predloženia do MPK: 31. 7. 2020

dátum predloženia do MPK: 17. 2. 2020

dátum predloženia do MPK: 22. 1. 2020

dátum predloženia do MPK: 16. 1. 2020

dátum predloženia do MPK: 15. 1. 2020

dátum predloženia do MPK: 2. 1. 2020

Posledná aktualizácia: 09.09.2020 / SLP
Linky

opis