Materiály predložené MK SR na rokovanie NR SR 

Materiály predložené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 20.09.2018 / Referát styku s médiami
Linky

opis