Materiály predložené MK SR na rokovanie vlády Slovenskej republiky v roku 2020


(rokovanie vlády 15. 1. 2020)

Posledná aktualizácia: 15.01.2020 / SLP
Linky

opis