Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky


Dokumenty za rok 2019

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 19. decembra 2018 schválila uznesením vlády č. 607 materiál "Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019

Dokumenty za rok 2018

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 13. decembra 2017 schválila uznesením vlády č. 573 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018

Dokumenty za rok 2017 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 14. decembra 2016 schválila uznesením vlády č. 571 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

Dokumenty za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 15. júna 2016 schválila uznesením vlády č. 233 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Dokumenty za rok 2015

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 10. decembra 2014 schválila uznesením vlády č. 629 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015

Dokumenty za rok 2014

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 4. decembra 2013 schválila uznesením vlády č. 696 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014

Dokumenty za rok 2013

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 12. decembra 2012 schválila uznesením vlády č. 693 materiál "Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 

Dokumenty za rok 2012

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 27. júna 2012 schválila uznesením vlády č. 299 materiál "Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2012", ktorý obsahuje okrem iných aj legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa kalendárnych mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

 Plan legislatívnych úloh vlády na 2. polrok 2012 (pdf, 129 kB)

Dokumenty za rok 2011 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 15. decembra 2010 schválila uznesením vlády č. 883 materiál "Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011" a uznesením vlády č. 884 materiál "Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie". Schválené dokumenty obsahujú legislatívne úlohy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zoradené podľa mesiacov, v ktorých majú byť tieto materiály predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Materiály nájdete tu:

Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2011 (pdf, 253 kB)

Rámcový plán legislatívnych úloh na V. volebné obdobie (pdf, 346.5 kB)

Posledná aktualizácia: 07.01.2019 / SLP
autor: Dalibor Matko
Linky

opis