"; Ministerstvo kultúry SR - Minister
 

Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu dočasne poverený riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Peter Pellegrini, podpredseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením ministerstva

 

Životopis

Peter Pellegrini
narodený 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici

 

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie

Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie

 

Prax:

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu dočasne poverený riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (7. marca 2018 – )

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (2016 – )

predseda NR SR (2015 – 2016)

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2014 – 2015)

štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky (2012 – 2014)

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru pre financie a rozpočet, člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (2010 – 2012)

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru pre hospodársku politiku,  člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, člen Mandátového a imunitného výboru (2006 – 2010)

predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku (2006 – 2010)

asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2006)

samostatne zárobkovo činná osoba (1998 – 2002)

 

Členstvo v organizáciách:

predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (2016 – )

predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (2016 – )

predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu (2012 –  2014)

predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a. s. (2012 – 2014)

člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne (2012 – 2014)

člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2012 – 2014)

člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (2012 – )

Digitálny líder/Digitálny šampión; Ambasádor Jednotného digitálneho trhu, ktorý na Slovensku podporuje rozvoj digitálnych zručností, presadzuje projekty v oblasti vzdelávania o informačno-komunikačných technológiách, digitálnej inklúzie, prístupu k e-governmentu a pomáha riešiť nezamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom zdieľania inovatívnych nápadov.  
Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-champions (2012)

člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy (2012 – 2014)

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

Posledná aktualizácia: 08.03.2018 / OI
Linky

opis