"; Ministerstvo kultúry SR - Súťaže a podujatia
 

Súťaže a podujatia

 

Múzeum roka a Galéria roka

2016

Múzeum roka / Galéria roka 2016 - vyhlásenie výsledkov

 

2015

Múzeum roka / Galéria roka 2015  - vyhlásenie súťaže (pdf, 132 kB)

 

Cena Andreja Kmeťa

2016

Laureáti Ceny Andreja Kmeťa (pdf, 42 kB)

 

2009 - 2015

Zoznam laureátov ceny Andreja Kmeťa 2009 - 2015 (pdf, 269 kB) 


Národná cena za dizajn

2016

Národná cena za komunikačný dizajn 2016 - výzva (pdf, 3 MB)

2015

Národná cena za produktový dizajn - výsledky (pdf, 71 kB)

 

Kultúrna pamiatka roka

2005 -2015

Prehľad o doteraz udelených cenách Kultúrna pamiatka roka (pdf, 227 kB)

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 

Vlakom do múzeí a galérií

 

Prečo som na svete rád/rada (1994 - 2007)

 

 

Významné výročia

               

               2016

160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli na pietnej spomienke 17. januára 2016 v Modre. Nad podujatím, ktoré symbolicky ukončilo uplynulý Rok Ľudovíta Štúra prevzal záštitu minister kultúry Marek Maďarič.

 

               2015

Významnou udalosťou dejín Slovenska v roku 2015 je pripomenutie si 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. K tomuto jubileu bol na rokovaní vlády SR schválený materiál, ktorého predkladateľom bol minister kultúry. Na jeho základe bol rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Prehľad aktivít k výročiu je uverejnený v osobitnej ponuke › Rok Ľudovíta Štúra 2015.

 

V roku 2015 si pripomenieme 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (8. máj 2015 – Deň víťazstva nad fašizmom). Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR plánujú uskutočniť k tomuto jubileu rôznorodé podujatia a aktivity, ktoré publikujeme v nasledujúcom prehľade.

     70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (08. 05. 2015) (pdf, 269 kB)

 

                2014

V roku 2014 si Slovenská republika pripomína niekoľko významných celospoločenských výročí.  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR plánujú  uskutočniť  pri príležitosti týchto výročí množstvo rôznorodých podujatí a aktivít, ktoré budú mať miestny, regionálny a  celospoločenský význam. Do pozornosti dávame prehľad pripravovaných podujatí a aktivít podľa jednotlivých výročí, podieľajúcich sa organizácií, druhu podujatí,  plánovaného termínu a miesta realizácie. Mnohé z týchto podujatí  a aktivít budú prezentované v zahraničí v súlade so zahraničnou kultúrnou politikou.

    10. výročie pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (01. 05. 2014) (pdf, 214 kB)

    100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny (28. 07. 2014) (pdf, 266 kB)

    70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (29. 08. 2014) (pdf, 221 kB)

Posledná aktualizácia: 17.08.2016 / Referát styku s médiami
autor: Katarína Gáliková
Linky

opis