"; Ministerstvo kultúry SR - Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
 

Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

 

Posledná aktualizácia: 29.06.2017 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis