Z hľadiska vecnej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky identifikujeme vo vzťahu k tzv. BREXIT-u dve kľúčové oblasti,
a to oblasť médií a audiovízie a oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. V prvej uvedenej oblasti možno upozorniť
najmä na možný dopad na program Kreatívna Európa. Pokiaľ ide o druhú uvedenú oblasť, neočakávame dramatické dôsledky, nakoľko oblasť
autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom rámcovo a zásadne regulujú okrem práva Európskej únie aj medzinárodné zmluvy
pod gesciou Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), účastníkom ktorých zostane Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z Európskej únie.
 

Bližšie informácie nájdete TU (pdf, 145 kB) .

Posledná aktualizácia: 12.02.2019 / OI
Linky