Otvorená výzva - culture360.ASEF.org - záujem o strategické partnerstvá

culture360.ASEF.org je etablovanou webovou stránkou v oblasti kultúry, ktorú spravuje nadácia Asia Europe Foundation - ASEFa ktorá je verejne financovaná partnermi ASEM - Asia Europe Meeting. Tento projekt spája 51 krajín s Európskou úniou a sekretariátom ASEAN - Association of Southeast Asian Nations a je označený za veľmi významný model uľahčovania medzinárodných kultúrnych vzťahov a medziregionálnej spolupráce.

Tím webovej stránky hľadá partnerov, zaujímajúcich sa o holistický prístup k umeniu a kultúre a ich vzťah k technológiám, životnému prostrediu, sociálnemu začleneniu, iným globálnym výzvam a mega trendom, ktorí prinesú intelektuálne a finančné príspevky a hľadajú dlhodobé partnerstvá s ASEF.

Výzva je určená pre partnerov, ktorí majú záujem o spoluúčasť na budúcom smerovaní dôležitého biregionálneho kultúrneho informačného systému, ako sú verejné agentúry, súkromné nadácie pôsobiace v oblasti umenia, kultúry, dedičstva, kreatívneho priemyslu, kultúrnej diplomacie a digitálneho sektora.

Prípadný záujem o spoluprácu je potrebné nahlásiť do 25. marca 2020.

Bližšie informácie o podmienkach a prihlásení sú dostupné na internetovej stránke:

https://www.asef.org/projects/themes/culture/4996-culture360-asef-org-invites-%7C-expressions-of-interest-for-strategic-partnerships

 


ASEF iniciatíva Mobility First! 2020 – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov

Kultúra je jednou z prioritných oblastí nadácie ASEF, iniciatíva kultúrnej mobility – Mobility First!, s cieľom podporiť  kultúrnu prax. Aj v tomto roku ponúka nadácia cestovný grant pre umelcov a odborníkov z oblasti kultúry pochádzajúcich z členských krajín ASEM, čím je SR od roku 2004. 

Rok 2020 je štvrtým rokom organizovania tejto iniciatívy a doteraz podporil 312 odborníkov z oblasti kultúry a kultúrnej výmeny medzi 48 krajinami ASEM.

Prijímanie žiadostí pre záujemcov (jednotlivci aj umelecké organizácie) je otvorené od 20. januára do 30. novembra 2020. Žiadatelia sa môžu hlásiť počas celého roka, avšak s dostatočným časovým predstihom potrebným na zakúpenie leteniek a prípadné splnenie vízovej povinnosti. 

Bližšie informácie o podmienkach sú dostupné na internetových stránkach a v priložených pokynoch:
https://www.asef.org/projects/themes/culture/4910-mobility-first!--asef-cultural-mobility-initiative-2020

https://www.youtube.com/watch?v=0cV-E3jSooA

Application Guidelines-ASEF-Mobility First-2020  (pdf, 906 kB)

Posledná aktualizácia: 29.01.2020 / OK
Linky