"; Ministerstvo kultúry SR - Nadácia VÚB
 

Nadácia VÚB

Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity ašportu, a preto vytvorila nadačné programy:


VÚB sa rozhodla pomôcť zachovávať nielen existujúce kultúrne hodnoty, ale vytvárať aj nové, preto vytvorila nadačný program pre Umenie.

Jeho cieľom je podpora mladých umelcov, predovšetkým v oblasti výtvarného umenia a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.


Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie v programe pre Umenie nasledovným spôsobom:


V súčasnosti sú pre Nadáciu VÚB definované nasledovné programové aktivity:
 

otvorené grantové schémy

dlhodobé projekty

  • pre Nádej – Všetci sú doma
  • pre Vzdelanie – Univerzitná knižnica v Bratislave
  • pre Umenie – Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, Obnova banskoštiavnickej Kalvárie, Foto roka - Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov

partnerské projekty

Partnerské projekty predstavujú formu podpory a realizácie projektov spoločenskej zodpovednosti VÚB v oblastiach:

zamestnanecké projekty

Cez zamestnanecké projekty podporujeme nápady a projekty, ktoré zamestnanci VÚB banky považujú za zmysluplné a užitočné. Ich cieľom je zvýšenie kvality života v miestnych komunitách. Projekty môžu získať grantovú podporu v nadačných programoch:

Posledná aktualizácia: 28.12.2011 / TEMPEST test
Linky