Usmernenia Sprostredkovateľského orgánu

 

USMERNENIE č. 1 SO pre IROP - k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

Posledná aktualizácia: 28.11.2019 / SOIROPPO3
Linky