Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Počet prijatých žiadostí o NFP

Neschválené žiadosti o NFP

Schválené žiadosti o NFP

Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SOIROPPO3
Linky