"; Ministerstvo kultúry SR - Archív
 

Program “MEDIA 2007”

Program je zriadený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006. Je určený na roky 2007 - 2013 nezávislým európskym spoločnostiam, pôsobiacim v oblasti audiovízie, a to v nasledujúcich oblastiach: tréning, vývoj audiovizuálnych projektov (jednotlivé projekty a balíky projektov, podpora interaktívnych diel), podpora TV vysielania (podpora výroby audiovizuálnych diel pre televíziu), i2i (prístup k financiám), podpora distribúcie (výberová podpora, automatická podpora, podpora VOD a  digitalizácie kín, podpora obchodných zástupcov), propagácia (podpora festivalov, podpora sietí kín), podpora pilotných projektov a MEDIA International.

Rozhodnutie EP a Rady č. 1718/2006/ES o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (pdf, 148.9 kB)

 

Všetky informácie je možné nájsť na stránkach:

Posledná aktualizácia: 31.01.2012 / TEMPEST test
Linky