PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA

Program Kreatívna Európa sa začal realizovať v roku 2014 a vznikol zlúčením dvoch samostatných programov Kultúra a MEDIA (spolu s MEDIA Mundus) a nadväzuje tak na program MEDIA, ktorý vznikol v roku 1991 pod názvom MEDIA I, v rokoch 1996 - 2000 bol realizovaný ako program MEDIA II, v rokoch 2001 - 2006 ako program MEDIA Plus a MEDIA Training a v rokoch 2007 - 2013 ako program MEDIA 2007. Ide o najväčší svetový podporný program a jeho rozpočet na roky 2014 až 2020 je 1,46 miliardy EUR.

Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť hospodársky rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť ich zručnosti v digitálnom veku. Kultúrny a kreatívny priemysel pritom už v súčasnosti tvorí 4,5 % z hrubého produktu celej Európskej únie a poskytuje viac než 8,5 milióna pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Ide o mimoriadne perspektívne odvetvie – v období rokov 2000-2007 rástol počet pracovných príležitostí v priemere o 3,7 % ročne.

Program Kreatívna Európa bude mať dva programy: MEDIA a Kultúra, súčasťou programu bude i doteraz samostatne existujúci program MEDIA Mundus. V programe MEDIA sa ráta s určitými modifikáciami pri zachovaní základného rozdelenia podporných schém.

Od spojenia programov si Európska komisia sľubuje vyšší synergický efekt. Audiovizuálny priemysel, priemysel videohier, dramatické umenie, výtvarné umenie, vydavateľský sektor, hudba a ďalšie oblasti kultúrneho priemyslu čelia v súčasnej dobe rovnakým problémom a výzvam ako napríklad fragmentarizácia trhu, vyplývajúca z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, globalizácia a digitalizácia. Dôležitou súčasťou programu Kreatívna Európa bude aj garančný mechanizmus, ktorý má za cieľ zvýšiť dostupnosť zdrojov z bankových a finančných inštitúcií. So spustením tohto nástroja sa však počíta, vzhľadom na dostupné finančné zdroje, až v roku 2016.    

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa  a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje spoločná kancelária Creative Europe Slovensko, ktorá vznikla spojením kancelárie MEDIA Desk Slovensko a Kultúrneho kontaktného bodu a je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Korešpondenčná adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie:

Kancelária Creative Europe Slovensko
Grösslingova 45 (1. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 6935 (MEDIA), +421 2 5263 6936 (Kultúra)
E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Web: http://www.cedslovakia.eu

Publikované dňa 15.04.2014 / sekcia medií, audiovízií a autorského práva

Posledná aktualizácia: 12.05.2014 / OI
Linky