Súťaž Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach každoročne vyhlasuje a organizačne zabezpečuje súťaž Knižnica roka.

Vyhlásenie súťaže Knižnica roka 2018 (pdf, 267 kB)

Posledná aktualizácia: 15.05.2018 / OI
Linky