Súťaž Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach každoročne vyhlasuje a organizačne zabezpečuje súťaž Knižnica roka.

 Vyhlásenie súťaže Knižnica roka 2019 (pdf, 176 kB)

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020 / OI
Linky