"; Ministerstvo kultúry SR - Súťaže a podujatia
 

Súťaž Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme zvyšovania profesionality výkonov vo verejných knižniciach, trvalého skvalitňovania a vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia vo verejných knižniciach každoročne vyhlasuje a organizačne zabezpečuje súťaž Knižnica roka.

Posledná aktualizácia: 26.01.2018 / OI
Linky