"; Ministerstvo kultúry SR - Dovoz výstav - poskytovanie dotácií na náhradu škody
 

Poskytovanie dotácií na náhradu škody požičiavateľovi

vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky

Informácia pre žiadateľa o poskytnutie dotácie

Zameranie dotácie

Zámerom poskytovania dotácie je podpora dovozu unikátnych veľkých zahraničných výstavných projektov svetovej úrovne na územie Slovenskej republiky – podpora mobility zbierok vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty. Organizovanie veľkých výstavných projektov dovezených zo zahraničia znamená pre múzeá a galérie obrovskú finančnú záťaž najmä z dôvodu vysokých nákladov spojených s komerčným poistením predmetov kultúrnej hodnoty. Štát sa zaväzuje poskytnúť finančné odškodnenie za vznik prípadných škôd, ktoré vzniknú na dovezených predmetoch kultúrnej hodnoty prostredníctvom poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu, čím sa z procesu ručenia za dovezené predmety kultúrnej hodnoty vylúčia komerčné poisťovne.

Legislatíva

Formuláre

 

aktualizované dňa 25. 6. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 27.06.2017 / OI
autor: Milan Buday
Linky