"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatkový výskum a reštaurovanie
 

Pamiatkový výskum

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

 

 

Aktualizované  29. 6. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 05.04.2018 / SKD
Linky