"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatkový výskum a reštaurovanie
 

Pamiatkový výskum

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

 

Aktualizované 2. 11. 2016 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 02.11.2016 / OI
Linky