Poradné orgány

 

Kontakt:
JUDr. Katarína Nádaždyová

Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 427
E-mail:   katarina.nadazdyova@culture.gov.sk

 

Kontakt:
RNDr. Alena Prokešová                                                                                                     

Odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 407
E-mail:   alena.prokesova@culture.gov.sk

 

 

Aktualizované  25. 4. 2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 06.04.2018 / OI
Linky