Francúzsko

  • Slovensko-francúzske strategické partnerstvo - Akčný plán na roky 2018 - 2022, Paríž, 30. júna 2018
  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci, Paríž, 21. marca 1995

 

 

Aktualizácia 10. 8. 2018 / sekcia medzinárodnej spolupráce

Posledná aktualizácia: 24.11.2015 / OI
Linky