Bolívia

  • Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bolívijskej republiky o kultúrnej spolupráci.

Praha, 24. 05. 1985

Posledná aktualizácia: 03.01.2012 / OI
Linky