Dánsko

  • Dohoda o intelektuálnych a umeleckých stykoch medzi Československom a Dánskym kráľovstvom, Kodaň, 12. mája 1937. /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu
Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / OI
Linky