Grécko

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Helénskej republiky. Praha, 10. februára 1976 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi SR a Helénskou republikou na roky 2008-2011 Bratislava, 3. decembra 2008 (pdf, 58.07 kb)

Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / SMS
Linky