India

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy, turistiky, športu a masovokomunikačných prostriedkov.
New Delhi, 11. marca 1996

Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry  Indickej republiky na obdobie rokov 2011 - 2013 (pdf, 94.38 kb)
Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / SMS
Linky