Izrael

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a  vedy. Praha, 29. apríla 1991 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu


 


     

Posledná aktualizácia: 08.09.2017 / OI
Linky