Kostarika

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou. San Jose, 11. 10. 1977

Posledná aktualizácia: 03.01.2012 / SMS
Linky