Turecko

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu. Bratislava 27. apríla 1995

Program kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky na roky 1998 – 2000. Ankara, 30. apríla 1998. Podľa článku 46 program spolupráce zostáva v platnosti do nadobudnutia účinnosti nasledujúceho programu

Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej republiky na roky 2010 – 2013. Ankara (pdf, 116.65 kb), 29. novembra 2010

Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / SMS
Linky