USA

  • Dohoda medzi vládou SR a vládou USA o zriadení komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR.
    Bratislava, 22. septembra 1994
  • Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a iných oblastiach.
    Praha, 15. apríla 1986 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

 

Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / OI
Linky