Veľká Británia a Severné Írsko

  • Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry.

Londýn, 03. 04. 1990

  • Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk.

Londýn, 12. 12. 1991

 

 

 

Posledná aktualizácia: 03.01.2012 / OI
Linky