"; Ministerstvo kultúry SR - Slovenské inštitúty v zahraničí
 

Slovenské inštitúty v zahraničí

Slovenský inštitút v Ríme (Istituto Slovacco)

Riaditeľ: doc. Peter Dvorský

Via dei Colli della Farnesina 144, 00135 Roma, Taliansko
Tel.: 00390636715220
Fax: 00390636715263

Email: si.roma@mzv.sk

Web: www.mzv.sk/sirim

 

Slovenský inštitút vo Viedni (Slowakisches Institut)

Riaditeľka: PhDr. Alena Heribanová

Wipplingerstrasse 24-26 , 1010 Wien, Rakúsko
Tel.: 0043 - 1 - 53 54 057
Fax: 0043 - 1 - 53 54 057

Email: si.wien@gmx.at

Web: www.mzv.sk/sivieden

 

Slovenský inštitút v Berlíne (Slowakisches Institut)

Riaditeľka: PhDr. Viera Polakovičová, PhD.

Slowakische Botschaft,

Hildenbrandstrasse 25, 10785 Berlín, Nemecko
Tel.: 0049 30 / 88 92 62 92

Fax: 0049 30 / 88 92 62
Email: institut@botschaft-slowakei.de

Web: www.mzv.sk/siberlin

www.facebook.com/zu.berlin

 

Slovenský inštitút v Budapešti (Slovák Intezét)

Riaditeľ: Mgr. Gabriel Hushegyi

Rákóczi út 15, H - 1088 Budapešť VIII., Maďarsko
Tel.: 00361/32 74 000
Fax: 00361/32 74 008

Email: si.budapest@mzv.sk

Web: www.sibudapest.mfa.sk/

 

Slovenský inštitút v Moskve (Slovackij institut)

Riaditeľka: Ing. Aneta Marenčíková

ul. 2 Brestská 27, 123-056 Moscow, Rusko
Tel.: 007-495 / 956 4928
Fax: 007-499 / 250 4003

Email: si.moscow@mzv.sk

Web: www.simoscow.mfa.sk/

 

Slovenský inštitút v Paríži (l´Institut slovaque)

Riaditeľ: Mgr. art. Daniel Jurkovič

125 rue du Ranelagh, 75016 Paris, Francúzsko
Tel.: 0033171937333
Fax: 0033142887653

Email: si.paris@mzv.sk

Web: www.siparis.mfa.sk/

 

Slovenský inštitút v Prahe

Riaditeľ: Mgr. Vladimír Valovič

Jilská 450/16, 110 00 Praha 1, Česko
Tel.: 004202/ 2494 8135 - 7
Fax: 004202/ 2494 9042

Email: slovensky_institut@iol.cz

Web: www.mzv.sk/sipraha

 

Slovenský inštitút vo Varšave (Institut Slowacki)

Riaditeľ: Mgr. Milan Novotný

ul. Krzywe Kolo 12/14 a, 00-270, Warszawa, Poľsko

Tel.: 004822/635 77 74

Fax: 004822/635 76 12

Email: instytut_slowacki@wp.pl

Web: www.mzv.sk/sivarsava

         www.instytutslowacki.pl/

Posledná aktualizácia: 04.03.2014 / SMS
Linky