"; Ministerstvo kultúry SR - Európske roky
 

Európske roky

2013 Európsky rok občianstva

2012 Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity

2011 Európsky rok dobrovoľníctva

2010 Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

2009 Európsky rok tvorivosti a inovácie

2008 Európsky rok medzikultúrneho dialógu

2007 Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých

2006 Európsky rok mobility pracovníkov

2005 Európsky rok občianstva

2004 Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu

2003 Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím

2002

2001 Európsky rok jazykov

2000

1999 Európsky rok boja proti násiliu páchanému na ženách

1998

1997 Európsky rok boja proti rasizmu

1996 Európsky rok celoživotného vzdelávania

Posledná aktualizácia: 17.05.2012 / SMS
Linky