"; Ministerstvo kultúry SR - Egypt
 

Egypt

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu. Káhira, 12. decembra 1995

 Vykonávací program spolupráce v oblasti kultúry medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Egyptskej arabskej republiky na roky 2007 -2009. Bratislava, 3. júla 2007 (pdf, 94.77 kb) Príloha (pdf, 65.23 kb)

Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / SMS
Linky