"; Ministerstvo kultúry SR - Fínsko
 

Fínsko

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach. Helsinky, 12. októbra 1973 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Program vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Fínskej republiky (pdf, 38.22 kb)
Posledná aktualizácia: 21.12.2011 / SMS
Linky