"; Ministerstvo kultúry SR - Nórsko
 

Nórsko

Dohoda o kultúrnych vzťahoch medzi Československom a Nórskom. Oslo, 11. marca 1937 /SR sukcedovala do tohto zmluvného vzťahu/

Program kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráce medzi vládami SR a Nórskeho kráľovstva. Oslo, 12. februára 1999

Posledná aktualizácia: 19.01.2012 / SMS
Linky