"; Ministerstvo kultúry SR - Veľká Británia a Severné Írsko
 

Veľká Británia a Severné Írsko

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry.
Londýn, 03. 04. 1990

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk.
Londýn, 12. 12. 1991

Posledná aktualizácia: 03.01.2012 / TEMPEST test
Linky