"; Ministerstvo kultúry SR - Pamäť a solidarita
 

Európska sieť "Pamäť a solidarita"

Myšlienka vzniku európskej siete „Pamäť a solidarita“ bola prvý krát prezentovaná v spoločnej dvojstrannej deklarácii prezidentov Nemecka a Poľska počas oficiálnej návštevy nemeckého prezidenta v Poľsku v októbri 2003. V uvedenej deklarácii obe strany vyjadrili vôľu vedecky skúmať z historického hľadiska bolestivé otázky utrpenia, násilného vysídľovania a migrácie civilného obyvateľstva.

V apríli 2004 sa myšlienky ujal minister kultúry Poľska W. Damrowski usporiadaním stretnutia ministrov kultúr stredoeurópskych krajín (Rakúska, Česka, Nemecka, Maďarska, Slovenska a Poľska). Na stretnutí prítomní ministri konštatovali, že uvedená agenda je stále živá a veľmi citlivá, a že práve kultúra by mohla byť nástrojom, ktorý by v tomto dialógu mohol zohrať pozitívnu úlohu. Proces spoločného reflektovania minulosti bude podľa nich dlhodobý a komplikovaný. Vyslovili však presvedčenie, že to bude proces nevyhnutný, a diskusia by sa nemala zúžiť len na obdobie okolo druhej svetovej vojny a len na šesť krajín, ktoré sa stretnutia zúčastnili.

 Vzhľadom na skutočnosť, že deklarácia, ktorú Slovensko podpísalo počas 2. stretnutia ministrov kultúry šiestich krajín (Rakúska, Česka, Nemecka, Maďarska, Slovenska a Poľska) vo Varšave 2. februára 2005, obsahovala záväzok spolupodieľať sa s ostatnými členskými krajinami nad zriadením európskej siete „Pamäť a Solidarita“, stala sa aj krajinou zdieľajúcou túto iniciatívu. Okrem Slovenska deklaráciu podpísali ministri kultúr Nemecka, Maďarska a Poľska. Zástupca Česka sa stretnutia nezúčastnil a Rakúsko bolo zastúpené na úrovni veľvyslanca, ktorý nemal mandát na podpis uvedeného dokumentu. Obe krajiny vyjadrili vôľu zúčastňovať sa na práci siete z pozície pozorovateľských krajín s tým, že sa budú podľa vlastného uváženia podieľať na ad hoc projektoch avšak bez finančnej participácie.  

Začiatkom roku 2009 prevzal Ústav pamäti národa od Ministerstva kultúry SR agendu, ktorá sa týka zastupovania Slovenskej republiky v Európskej sieti Pamäť a Solidarita.

 

 

Linky