Zahraničné podujatia v Roku Ľudovíta Štúra

 

máj

8. 5. 2015
Prednášky s voľnou diskusiou na tému Spomienky na Ľudovíta Štúra v Solúne
(pdf, 290 kB)
13. 5. - 5. 6. 2015
Výstava Osobnosť Ľudovíta Štúra, jeho doba a význam pre dnešok vo Viedni
(pdf, 199 kB)
13. 5. - 12. 6. 2015

Výstava Ľudovít Štúr: jazykovedec, publicitsta a politik - jeho život a dielo vo Viedni
(pdf, 248 kB)

 

jún

18. - 19. 6. 2015
Medzinárodná vedecká konferencia Návraty k prameňom vo Varšave (pdf, 243 kB)

 

september

10. 9. - 31. 10. 2015
Výstava "Ľudovít Štúr in den bildenden Künsten" (Ľudovít Štúr vo výtvarnom umení) na Veľvyslanectve SR v Berlíne
(pdf, 185 kB)

10. 9. - 31. 10. 2015
Výstava Ľudovít Štúr vo výtvarnom umení v Berlíne
(pdf, 195 kB)

október

6. 10. 2015
Uvedenie skladby Pútnici v Paríži (pdf, 244 kB)
21. 10. 2015

Podujatie venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v Katoviciach (pdf, 195 kB)
27. 10. 2015

Slávnostný koncert k Roku Ľudovíta Štúra 2015 v Berlíne
(pdf, 235 kB)
28. 10. 2015

Slávnostný večer venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v Srbsku (pdf, 253 kB)
27. – 28. 10. 2015
Vedecká konferencia na tému Národný emancipačný pohyb v Nemecku a jeho odraz na Slovensku od Kollára po Štúra v Berlíne
(pdf, 337 kB)


november

19. 11. 2015
Medzinárodná vedecká konferencia Ľudovít Štúr a jeho odkaz v česko-slovenskom kontexte v Prahe (pdf, 259 kB)
19. 11. 2015

Otvorenie výstavy V službe ducha a národa v Prahe
(pdf, 448 kB)

 

december

1. 12. - 15. 12. 2015
Výstava k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v Argentíne
(pdf, 352 kB)

 

 

Aktualizované: 7. 12. 2015

Posledná aktualizácia: 07.12.2015 / SUŠJ
Linky