"; Ministerstvo kultúry SR - Evidencia divadiel a hudobných inštitúcií
 

Evidencia divadiel a hudobných inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe zákona č. 103/2014 o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií vedie evidenciu profesionálnych divadiel a  profesionálnych hudobných inštitúcií za účelom spracovania vybraných informácií o činnosti divadla a hudobnej inštitúcie.

 

 

Aktualizované  8. 6. 2015 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Posledná aktualizácia: 16.10.2014 / OI
Linky