Pracovná skupina k analýze odmeňovania v odbore kultúry a návrh spôsobu zlepšenia úrovne ich odmeňovania

 

 


Posledná aktualizácia: 31.07.2017 / OI
Linky