Pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov

Dočasná pracovná skupina pripravuje návrhy na právne riešenie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ale aj ochrany samotného novinára napr. pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie, či civilnými žalobami na ochranu osobnosti v súvislosti s výkonom jeho práce.

 

Členovia

Rokovania pracovnej skupiny

Posledná aktualizácia: 28.05.2020 / OK
Linky